معرفی

مشخصات فردی

آرش رزمخواه

نام - نام خانوادگی : آرش   رزمخواه

پست الکترونیکی : a_razmkhah@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علم و صنعت ایران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : عمران
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

از تیرماه 1384 تا اذرماه1385 معاون فنی و عمرانی واحد تهران جنوب

از اسفند 1393تاکنون عضو اصلی کارگروه تخصصی رشته مهندسی عمران هیات اجرایی جذب دانشگاه ازاد استان تهران

طراح سوال و عضو اصلی هیات مصاحبه کننده ازمون دکتری رشته ژئوتکنیک سالهای 93و94و95

برنامه ریزی و مدیریت دوره های کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی آب و ژئوتکنیک سالهای 93 و 94 و95 بطور غیر رسمی در معیت مدیر گروه اقای دکتر معتمدی و خانم دکتر فیروزیعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللیتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنیو مهندسی- گروه مهندسی عمران

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 18

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375-11-01

آرش رزمخواه
آرش رزمخواه

محل خدمت :
    دانشکده فنیو مهندسی- گروه مهندسی عمران
مرتبه علمی :
    استادیار
^